Stavebné práce, hydroizolačné práce, stavebná firma

vlhkost1

Rastúca vlhkosť

Dnešná moderná doba vyžaduje moderné technológie. Jednou z overených metód je nahrádzanie poškodených alebo nejestvujúcich izolácií v múroch. Táto metóda zahŕňa aplikáciu hydroizolačnej hmoty, vytvorenie stálej bariéry voči vzlínajúcej sa vlhkosti.
Nová originálna hydroizolácia je veľmi účinná, pričom nezáleží na druhu, hrúbke, ani zložení muriva. Hmota je trvácna a certifikovaná výrobcom hydroizolačnej izolácie pri splnení všetkých podmienok. Jedinečná zmes kremíkovo-vodíkových, silikónových či silixanových živíc obsahuje viacero polymérov. Hydroizolácia je bezpečná, ekologická, nehorľavá, netoxická.
Naša izolácia má veľmi nízku viskozitu na báze špeciálnych silikátov a hydrofóbnych prísad. Vďaka veľmi nízkej viskozite dokáže prenikať aj do najmenších pórov a kapilár v stavebnom prvku. Pri kontakte so stavebným prvkom dochádza k reakcii produktu s materiálom stavebného prvku a vytvára sa gélová izolačná vrstva, ktorá napomáha sušeniu stien. Táto vrstva postupom času mineralizuje a dodatočne pritom spevňuje hmotu ošetreného stavebného prvku. Sekundárne kapiláry vznikajúce pri mineralizácii sú už vodovzdorne ošetrené naším produktom, takže sa vytvorí trvalo účinná vodovzdorná izolácia. Hydroizolačná hmota používaná našou metódou je netoxická, dostatočne odolná voči soliam, aerosólom i plesniam.

Vysoká vlhkosť muriva a steny

V bežných stavebných materiáloch je voda bežne obsiahnutá a je hlavnou príčinou vznikajúcich procesov, v dôsledku ktorých dochádza k deštrukcii stien, omietok, muriva a ich povrchových úprav (tapety, maľby, obklady), resp. k poškodeniu nosných prvkov, podláh, zariadení a spotrebičov v jestvujúcich interiéroch.
V stavebných materiáloch následne dochádza k cyklickým fyzikálnym a chemickým procesom a to hlavne: nasiaknutiu a vysychaniu vody, tvorbe výkvetov solí a ich rozpúšťanie.
Mnohé časti takto postihnutých objektov sa stávajú aj z hygienického a bezpečnostnotechnického hľadiska nevyhovujúcimi. Podstatnou príčinou týchto negatívnych javov je zemná vlhkosť. Jeden nasiaknutý meter kubický tehál môže zadržiavať podľa výskumov viac ako 100 litrov vody. Zvlhnuté steny strácajú termoizolačné vlastnosti v dôsledku extrémnej relatívnej vlhkosti vzduchu v interiéri. Ekonomicky náročné je aj zabezpečenie požadovaného tepla v interiéri, ktoré sa dosahuje až pri vyšších teplotách (zvýšené náklady na kúrenie).

vlhkost2

Následky vzlínajúcej vlhkosti

Soli a minerály vzlínajúce s kapilárnou vlhkosťou majú rozťažnú silu až do dvoch ton na jeden centimeter kubický tehlového muriva. Pri opakovanom zavlhnutí muriva dochádza k výkvetu agresívnych solí na povrchu steny. Toto má za následok rozpad muriva a omietok (erózia múrov). Navyše je táto soľ hygroskopická: priťahuje do stien ďalšiu vodu zo vzduchu v miestnosti.

Ďalšie hygienické a bezpečnostnotechnické následky

Vysoká vlhkosť muriva a steny môže mať okrem ich bezpečnostnotechnického poškodenia aj výrazný negatívny vplyv na zdravie človeka.
Na vlhkých múroch sa tvoria škodlivé huby, baktérie, plesne, červy a iné parazity. Zároveň vo vlhkom interiéri môže dochádzať k poškodeniu zariadenia interiéru rôznymi plesňami a inými negatívnymi javmi.